The best Side of МЕРКЕЛЗаконно ли е да изпълнявате закони, приети от мафията за мафията? Кой е суверенът в държавата – народът или сдобилите се с власт престъпници? Законно ли е да уважавате присъди, помилващи престъпниците? Законно ли е престъпници да оправдават престъпници? Законно ли е?

Те даже не са народ, а сбирщина от прости хора, защото народността не е просто принадлежност към дадена географска територия, а съвкупност от общи цели, идеи и ценности, съвкупност от общи действия, целящи развитие на цялото общество, общи действия за реализиране на идеите и опазване на ценностите. Но това при българите не съществува. Аз използвам думата „народ” в техния случай, воден единствено от някакво благоприличие, но ако трябва да съм откровен, бих ги нарекъл сбирщина от идиоти – идиоти в гръцкият смисъл на думата.

Подкрепата на вашия народ относно водената от нас мирна политика на нагнетяване на напрежението в тази зверска тиранична държава Иран, заробила не един народ през своето съществуване и пускала хиляди атомни бомби над мирното население на съседните й държави, единствено и само за собствено забавление, е особено ценна в този стратегически за налагането на демокрацията момент.

Искам да благодаря от тази висока трибуна на българският народ, който дава ярък пример на цялата европейска общественост, как трябва да се приемат покачването на цените, понижаването на стандарта на живот и крайната бедност. Как със спокойствие, безропотност, примирение и чест тези които се чувстват излишни трябва да си отидат от този свят и да се откажат да създават поколение. Българите са първата нация, която е осъзнала, че борбата за по-добър живот само удължава агонията и са предпочели кротко да изчезнат от картата на света. Благодарим ви българи, ние ще запишем със златни букви вашите имена в нашите лихварски тефтери!“

Както виждате, когато сме изправени срещу могъщ противник, не се колебаем да отговорим подобаващо и да защитим нашите интереси. Смятам, че това ще бъде оценено от бъдещите гласоподаватели.

Затова аз като разказвач, съм длъжен да ви забраня да четете написаното по-долу, но ще го напиша за да не ме обвинят разни псевдо-демократи, че нарушавам свободата на словото:

И ако някой страничен наблюдател вземе, че ти покаже всичките тези беззакония, на които ти си ежедневен свидетел, мислейки, че ги не виждаш, ти просто да свиеш рамене и да кажеш: “Ми аз какво мога да направя?”

И се прегърнаха и се целунаха и се разделиха прочувствено с частта от себе си, и се заеха с изпълнението на репортерският website си дълг уповавайки се на божията помощ и финансовата подкрепа на банките.

Пияни тълпи скандират: „Смърт на лихварите, Свобода на народа!“ – репортаж на БТВ от Атина

Днес, господа, ние сме в благословеното положение да трупаме баснословни печалби – печалби, за които нашите предци не са си мечтали. Ние знаем, че именно когато за бедните положението е критично, когато те са поставени на ръба на оцеляването, именно тогава нашите печалби са най-високи. Сега, когато тази жалка класа се гърчи в ръцете на кризата и надава вопли срещу нас, сега е моментът да изстискаме от тях, колкото можем повече, защото те зависят от нас, а не обратно, както някои си въобразяват.

Сега хората разполагаха с цялото време, отредено им на Земята, за да се отдадат на това което пожелаеха. С изчезването на парите изчезна и понятието собственост. Всеки получаваше това, което му бе необходимо за да живее. Изчезнаха престъпленията, породени от недоимък, понеже целият плод от труда на роботите се разпределяше равномерно между хората. Продължителността на живота се увеличи неимоверно. Основното занимание на хората бе образованието, което те практикуваха непрестанно съобразно увлеченията си.

Разбира се този нов свят имаше своите проблеми, но те се решаваха не съобразно необходимостта от печалба и финансова стабилност, а въз основа на задълбочено разискване на нравствената, етична и морална страна на въпроса. Но това е тема на друг разказ . . .

Ние ставаме личности без лично мнение, без собствени ценности, без твърда позиция, от която да възприемаме света.

Че някой друг трябва да поведе някои други, за да оправят твоя живот. Трябва да си много прост, много страхлив, много безгръбначен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *